Mỗi ngày được đăng bao nhiêu bài vậy cả nhà?

leo987

New member
#1
Cả nhà ơi cho mình hỏi:Mỗi ngày được đăng bao nhiêu bài vậy cả nhà?
 
#4
Không giới hạn nha, nếu bạn đăng bài unique 100%, ngày đăng 100k bài cũng dc :3
 
Top