30 CỤM ĐỘNG TỪ ĐI KÈM VỚI MAKE

athenas2

New member
#1
Make là một trong những động từ phổ biến nhất, thường xuyên xuất hiện trong tiếng Anh. Và cách để học từ mới nhanh nhất là học theo cụm từ. Trong bài viết này, Anh ngữ Athena sẽ gửi tới bạn 30 cụm động từ đi với make bạn sẽ thường gặp phải.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F30-C%25E1%25BB%25A5m-%25C4%2590%25E1%25BB%2599ng-T%25E1%25BB%25AB-%25C4%2590i-V%25E1%25BB%259Bi-Make.png&hash=914b18dd14662d4ac7cb3e5b0b40e062

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1.png&hash=706ce5f9c3ac49047bd9cff1754fa33f


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2.png&hash=becc94466a6bffaa32f348a740bd80c7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3.png&hash=fe61b3f6bf7e21f0bfe02c295c90e272

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F25.png&hash=3ca860b69f86fe01d96b84c82eee5294

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4.png&hash=00cf10ad048d76dd5b9f44fdf2375562

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F5.png&hash=b2913f655ea08179556d59b8e62a8aab

Hãy sử dụng những cụm động từ đi kèm với make này thật hiệu quả nhé!
 
Top